سرویس های بازاریابی اینترنتی و تبلیغات اینترنتی :

شرح خدمات و تعرفه ها :

 http://www.portalemelli.com

•           سرویس مشاوره و اطلاع رسانی رایگان تبلیغات

•           نمایش آگهی در سایت های پربیننده، بیش از 2500 سایت و تبلیغات در گوگل

•           ارسال ایمیل های انبوه تبلیغاتی بالغ برچهار میلیون ایمیل فعال ایرانی و طبقه بندی شده

•           روشهای معرفی به موتورهای جستجو

•           روشهای بهینه سازی برای موتورهای جستجو

•           روشهای برگشت موتورهای جستجو

•           روشهای افزایش بازدید كننده

•           روشهای هدفگیر نوع مخاطب

•           روشهای ثابت نگه داشتن بازدید كننده

•           استفاده همزمان از انواع ابزارهای اینترنتی در جهت کسب بهترین نتیجه ممکن

•           استفاده بهینه از بودجه اختصاص داده شده و اجرای تبلیغات بنری و محیطی

•           به عهده گرفتن كلیه مسائل طراحی و فنی و تضمین نتایج پیش بینی شده

•           استفاده از تكنولوژی های برتر و ارائه گزارشهای دقیق آماری از نتایج فعالیتها

•           در نظر گرفتن رضایت و نهایتاً سود مشتری به عنوان نخستین اولویت کاری

•           کنترل و مانیتورینگ مداوم نتایج

•           بهینه سازی های مستمر پروژه های پذیرفته شده بصورت رایگان

•           ارائه انواع بنرهای تبلیغاتی ، لوگو ، آرم و ...

و ... 

سرویس های بازاریابی اینترنتی و تبلیغات اینترنتی :

•           سرویس مشاوره و اطلاع رسانی رایگان تبلیغات

•           نمایش آگهی در سایت های پربیننده، بیش از 2500 سایت و تبلیغات در گوگل

•           ارسال ایمیل های انبوه تبلیغاتی بالغ برچهار میلیون ایمیل فعال ایرانی و طبقه بندی شده

•           روشهای معرفی به موتورهای جستجو

•           روشهای بهینه سازی برای موتورهای جستجو

•           روشهای برگشت موتورهای جستجو

•           روشهای افزایش بازدید كننده

•           روشهای هدفگیر نوع مخاطب

•           روشهای ثابت نگه داشتن بازدید كننده

•           استفاده همزمان از انواع ابزارهای اینترنتی در جهت کسب بهترین نتیجه ممکن

•           استفاده بهینه از بودجه اختصاص داده شده و اجرای تبلیغات بنری و محیطی

•           به عهده گرفتن كلیه مسائل طراحی و فنی و تضمین نتایج پیش بینی شده

•           استفاده از تكنولوژی های برتر و ارائه گزارشهای دقیق آماری از نتایج فعالیتها

•           در نظر گرفتن رضایت و نهایتاً سود مشتری به عنوان نخستین اولویت کاری

•           کنترل و مانیتورینگ مداوم نتایج

•           بهینه سازی های مستمر پروژه های پذیرفته شده بصورت رایگان

•           ارائه انواع بنرهای تبلیغاتی ، لوگو ، آرم و ...

و ...