شركت اكسیر رایانه صبا توسط جمعی از مهندسان، كارشناسان و فعالان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات با هدف پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بكارگیری فناوری های جدید در این زمینه شكل گرفته تا با برنامه ریزی مشخص و دقیق نیازهای كاربران را در این امر مهم محقق سازد. لذا جهت تحقق این امر مهم سعی نموده تا از مجرب ترین و كارآمد ترین نیروها در تمامی واحد ها استفاده نماید.

     با توجه به دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا و مطرح شدن نیازهای كیفی و جدید در جامعه جهانی، این شركت تمركز بیشتری روی فعالیت های تحقیق و توسعه نموده و تلاش كرده با شناخت و بكارگیری تكنولوژی های جدید و دائماً در حال ارتقاء، به مزیت تكنولوژیكی و متمایز در چهارچوب استاندارد و معیارهای بین المللی دست یابد .

ارزشها، سیاست ها و باورهای حرفه ای ما :

•           الگو برداری از سازمانها و شرکت ها موفق دنیا و بومی سازی آن

•           مشاوره و اطلاع رسانی قبل از فروش

•           تضمین كیفیت طراحی پورتال و انواع وب سایت ، تولید نرم افزار  و خدمات ارائه شده

•           تعهد حرفه ای در قبال انجام به موقع كارها و پروژه ها

•           ارائه راهكارهای کاربردی مناسب درجهت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

•           پشتیبانی و ارتقاء محصولات و ارائه خدمات متناسب با بازخورد های اطلاعاتی مشتریان

•           بهینه سازی امور و کاهش هزینه ها

•           پیگیری دستاوردهای نوین تكنولوژی و جذب تدریجی آنها

•           رعایت حقوق معنوی كارفرما و حفظ محرمیت اطلاعات كارفرما

شركت اكسیر رایانه صبا ( سهامی خاص )

معرفی شرکت :

       شركت اكسیر رایانه صبا توسط جمعی از مهندسان، كارشناسان و فعالان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات با هدف پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بكارگیری   فناوری های جدید در این زمینه شكل گرفته تا با برنامه ریزی مشخص و دقیق نیازهای كاربران را در این امر مهم محقق سازد. لذا جهت تحقق این امر مهم سعی نموده تا از مجرب ترین و كارآمد ترین نیروها در تمامی واحد ها استفاده نماید.

     با توجه به دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا و مطرح شدن نیازهای كیفی و جدید در جامعه جهانی، این شركت تمركز بیشتری روی فعالیت های تحقیق و توسعه نموده و تلاش كرده با شناخت و بكارگیری تكنولوژی های جدید و دائماً در حال ارتقاء، به مزیت تكنولوژیكی و متمایز در چهارچوب استاندارد و معیارهای بین المللی دست یابد .

ارزشها، سیاست ها و باورهای حرفه ای ما :

•           الگو برداری از سازمانها و شرکت ها موفق دنیا و بومی سازی آن

•           مشاوره و اطلاع رسانی قبل از فروش

•           تضمین كیفیت طراحی پورتال و انواع وب سایت ، تولید نرم افزار  و خدمات ارائه شده

•           تعهد حرفه ای در قبال انجام به موقع كارها و پروژه ها

•           ارائه راهكارهای کاربردی مناسب درجهت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

•           پشتیبانی و ارتقاء محصولات و ارائه خدمات متناسب با بازخورد های اطلاعاتی مشتریان

•           بهینه سازی امور و کاهش هزینه ها

•           پیگیری دستاوردهای نوین تكنولوژی و جذب تدریجی آنها

•           رعایت حقوق معنوی كارفرما و حفظ محرمیت اطلاعات كارفرما